Trädgren
 
Bildtext Bromma Sko Bildtext Stockholm
TWO LOCATIONS - ONE DRIVING FORCE. Mornington Health Club has arisen from a strong driving force: to inspire our guests and members and to add something extra to their workouts. You are welcome to discover the unique results that can arise when you combine good exercise equipment, beauty treatments, good food and exceptional dedicated employees.

Offer - Bromma - Buy a year membership (479 SEK/month ) and get a hotel breakfast for 2 persons!
Mornington Health Club är nu öppen igen!
Vi har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder så som extra desinficering av maskiner och utrustning samt utglesning av maskiner. Vi förutsätter och tror att du fortfarande håller de avstånd som rekommenderas och tillsammans med oss och övriga medlemmar gör allt för att minska spridningen av Covid-19.
Alla medlemskap som varit frysta under stängningstiden, förlängs med tre månader.
Öppettider 7-22
Vänligen Mornington Staff